PSSiAP Kraków wraca po... czterech latach

PSSiAP Kraków funkcjonował w stowarzyszeniu od samego początku, aż do roku 2014.

W roku 2018, z inicjatywy Jana Rajssa, po niemal pięciu latach przerwy nastąpiła jego reaktywacja oraz uroczyste otwarcie. Obecnie nasze szeregi zasilają studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Łączy nas także bliska współpraca z Biurem w Katowicach.

Spotkanie inicjujące działalność PSSiAP Kraków.

Projekty PSSiAP Kraków

Najważniejszymi projaktami na rok 2018/19 są :

-Organizacja ogólnopolskiej, dwudniowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowo-artystycznej Persona, poruszającej tematykę Psychologii i Sztuki Filmowej (26-27 czerwca 2019r.).
-Organizacja Spotkania Krakowskiej Psychologii – konferencji, mającej na celu zaprezentowanie działalności kół naukowych w Krakowie i Katowicach. Swoje uczestnictwo potwierdziło siedem kół z czterech uczelni (19 maja 2019r).
– Powołanie ogólnopolskiej Sekcji Metodologii i Analizy Danych. W ramach Sekcji odbywają się obecnie cotygodniowe zajęcia z języka R, a także konsultacje statystyczno-metodologiczne. Sekcja powołana została przy współpracy z biurem w Katowicach. Obecnie trwają pracę nad
rozszerzeniem zakresu jej działalności.

PSSiAP Kraków na walnym zebraniu.
PSSiAP Kraków w pierwszym rzędzie podczas walnego zebrania.

– Współorganizacja IV edycji dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji naukowej Iluminacje, poruszającej tematykę psychologii i muzyki (09-10 maja 2019r.)
– Poprowadzenie wykładu oraz pomoc w organizacji pobytu trzydziestu studentom psychologii z Holandii, odwiedzających kraków w ramach EFPSY (05 maja 2019r).
– Jesienią 2019 będziemy gospodarzami ogólnopolskiego zlotu PSSiAP!
– Planujemy także inne inicjatywy, które są w trakcie ustaleń bądź przygotowań.

Dla członków i kandydatów

Oprócz możliwości zaangażowania się w wyżej wymienione wydarzenia, dla członków przygotowywane są także mniej zobowiązujące formy uczestnictwa.
W tym roku zorganizowaliśmy wigilię biura w Krakowie, wyjście do Muzeum Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (żeby oglądać mózgi) oraz psycho-integrację. Członkowie mają także możliwość wzięcia udziału w trzech oficjalnych spotkaniach w miesiącu, na których omawiany jest kierunek działalności biura.

Krakowskie biuro w trakcie integracji.

Masz pytania? Chcesz dołączyć? Daj nam znać!