Nowopowstałe Lubelskie biuro PSSiAP zostało przywrócone do życia po Kongresie Absolwentów i Studentów Psychologii (KASP) w 2020 roku. W Lublinie istnieją trzy uczelnie, gdzie wykładana jest psychologia, są to UMCS, KUL i WSEI. W związku z tym pracę biura będziemy organizować w duchu współpracy ponad uniwersytetami, ponad podziałami.

Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy przynieść wiele dobrego zarówno dla studentów jak i całego środowiska psychologów, szczególnie w Lublinie i na wschodzie Polski.

Zarząd Lokalny w kadencji 2020/21

  • Prezes: Piotr Wójcik,
  • W-ce prezes, specjalista ds. finansowych: Karolina Mazurek,
  • Sekretarz: Katarzyna Panecka,
  • Specjalista ds. HR: Daniel Legut,
  • Specjalista ds. PR: Daria Szkliniarz,
  • Specjalista ds. szkoleń: Ewa Wojtowicz.

Podejmowane przez nas działania

Działania opieramy na wizji czterech, współzależnych obszarów:

Kontaktowej, w ramach której proponujemy: organizację spotkań, trenerstwo i coaching, mentoring oraz integracje.

Wymiany myśli przez warsztaty, konferencje i kongresy.

Wsparcia naukowego w oparciu o kontakt z Instytutami, jednostkami naukowymi, współpracy z innymi biurami w ramach PSSiAP oraz EFPSA. Poszukujemy możliwości asystowania przy badaniach naukowych oraz inicjujemy badania własne.

Rozwoju kariery przez pośredniczenie w kontakcie z przedsiębiorstwami, poszukiwanie oraz inicjowanie staży i praktyk, kontaktowanie się z Biurami Karier uniwersytetów.

Oferta biura dostępna jest w broszurze. Zapraszamy do zapoznania się oraz kontaktu za pośrednictwem maila: lublin@pssiap.org oraz fanpage’a: https://www.facebook.com/pssiaplbn.