Zrozumieć ACT – recenzja

Pierwsze skojarzenia Terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Ten skromny zlepek słów wywołuje wśród adeptów psychologii całe spektrum skojarzeń: od uwielbienia, przez uprzejmą ciekawość aż do podejrzliwości. Dotychczas identyfikowałam się raczej z tą nieufną stroną Mocy. Dlatego też gdyotrzymałam do zrecenzowania podręcznik terapii ACT (terapii akceptacji i zaangażowania; skrót czyta Więcej…